dijous, 11 de juny de 2015

Proposta de tutoria després del succés al Joan Fuster

Commocionats per la notícia

A tall dels fets ocorreguts un dilluns a l'INS Joan Fuster i per tal de no deixar als alumnes sols davant les seves preguntes o inquietuds, des del Departament d'Orientació vam proposar realitzar un col·loqui a partir de les notícies aparegudes als diaris, podent-se fer servir els que teníem a l'institut (La Vanguàrdia), o les següents adreces (o qualsevol altre que es considerés adient):

Activitat proposada:

Llegir o comentar la notícia. Ens sembla important remarcar:
  • Cal escoltar als alumnes  i donar-los seguretat en el sentit que ha estat un fet aïllat.
  • Comentar el tractament que s’ha fet del cas en  les xarxes socials, medis, filtracions, coses que corren per la xarxa, etc. Recomanar que no passin els àudios o fotografies que els poden arribar dels fets.
  • Detecció de possibles alumnes que se sentin afectats emocionalment per la notícia.
  • Donar la possibilitat d’expressar les seves inquietuds al respecte, ajudar a  posar paraules al que poden sentir. Intentar no caure en el pànic col·lectiu i/o en l’alarmisme.
  • Amb els més grans es pot tractar l’edat penal.


El Departament d’orientació s’ofereix a fer l’acompanyament en els col·loquis.

Seria adient fer-ho en totes les classes i en tots els cursos, ja sigui en la tutoria o en alguna classe de professors interessats.

Per no repetir el treball que ha fet un company/a i organitzar-nos millor, apunteu-vos a la graella que estarà penjada a la pissarra de la sala de professors.

1ª sessió: Jornada d'aprofundiment del recurs USEE a secundària

Els dilluns dia 13 i 20 d'abril vam participar a la Jornada d'aprofundiment del recurs USEE a secundària, organitzada des dels Serveis d'Orientació i Educació, amb la Joana Ferrer com a cap.

La principal idea que vam poder extreure fou la consideració del recurs USEE com a factor de creixement del centre. 

Cal entendre la USEE com un recurs de tot el centre, no pas un afegit per a determinats alumnes que necessiten una atenció diferent. Tot l'alumnat té unes característiques pròpies i, per tant, tots necessiten d'una atenció adequada a les seves necessitats. Per aquest motiu tot l'alumnat del centre, així com el professorat, es pot beneficiar d'aquest recurs.
Des de la USEE s'elaboren materials que poden ser extensibles a alumnat "no-USEE", es busquen estratègies de resolució davant de determinats conflictes, etc.

I no hem d'oblidar que hi ha innovació quan hi ha un canvi, una millora. Per tant, la USEE com a recurs cal tractar-la com a innovació. 

Per a que realment la USEE es visqui com a recurs de tot el centre cal que tot el claustre estigui implicat i, sobretot l'equip directiu. Només des del treball en equip es podrà configurar de manera òptima.

En definitiva, fou una jornada de dues sessions per a reflexionar, com a centre, sobre el recurs USEE i el seu servei i aprofitament en la vida de cada Institut.