Presentació del Departament d'Orientació

El Departament d’Orientació de l’INS Lluís de Requesens és l’òrgan especialitzat que recolza la tasca del centre i del conjunt de professorat en les actuacions que s’emprenen per assegurar la formació integral de l’alumne/a i l’adaptació dels processos d’ensenyament aprenentatge  a  les característiques i necessitats  de tots els alumnes; és a dir,  participar en l’acompanyament del disseny del seu  projecte de vida.

Per aquest motiu, el Departament té encomanat participar en la planificació i desenvolupament de les actuacions que es desenvolupin a l’Institut per facilitar l’atenció a la diversitat de l’alumnat, tant en els seus processos d’ensenyament de les diferents àrees curriculars com per mitjà de l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.


Alhora, el Departament d’orientació promou  les noves metodologies d’aprenentatge i, juntament amb els docents del centre, elabora  recursos, experiències, bones pràctiques 2.0. i la incorporació  de les TIC a la pràctica docent amb nous enfocaments metodològics i noves estratègies didàctiques. Participem en projectes d’innovació i investigació educativa i difonem les nostres experiències i conclusions en congressos,  jornades i trobades professionals. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada